Udgivet af Vordingborg Kirke, tor d. 28. sep 2017, kl. 16:24

I vores travle hverdag, hvor alt går stærkt,

ja så er det rart at have et sted, hvor man kan

møde sine medmennesker og få nye oplevelser,

som man med glæde kan dele med hinanden.

Mit første møde med fællesskabet, var den gang,

da jeg som barn startede i musikskolens Børne-

kor, det at mødes med en masse andre børn, der

som jeg elskede at synge, her kunne vi være fælles

om at skabe en masse dejlig musik til glæde for os

selv og andre.

Denne fællesskabs følelse har jeg siden hen mødt i

kirken, både blandt mine kollegaer, i alle mine kor,

babysalmesang, sang caféer, møder, koncerter, musik-

gudstjenester og vigtigst i højmessen, hvor vi er fælles

om at synge vores dejlige salmer og lytte til Ordet og til

efterfølgende kirkekaffe at have tid til at drikke kaffe og

få talt sammen.

Tak fordi jeg må være en del af jeres fællesskab.

 

De bedste hilsner fra Rikke

 

Kategorier Kirken