×

Advarselsmeddelelse

 • Begivenheden har allerede fundet sted.
Torsdag d. 13. november 2014, kl. 19:00

 

                                                                      Vordingborg, den 1.november  2014

 

INDKALDELSE TIL MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

MØDEART:              ordinært

MØDEDATO:           torsdag den 13. november 2014

MØDETID:               Kl. 19.00

MØDESTED:            Færgegaardsvej 3

FRAVÆRENDE MED AFBUD: Lis Torndal, Inga Noes

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

Begge suppleanter bedes møde, da der er valg på dagsordenen.

Dagsorden:

 1. 1.     Godkendelse af dagsorden.
 2. 2.     Orienteringer fra:
  1. a.     Formanden:
  2. b.     Kirkegårdsudvalget:
  3. c.     Præstegårdsudvalget:
  4. d.     Aktivitetsudvalget:
  5. e.     Koncertudvalget:
  6. f.       Kirkeværgen:
  7. g.     Kontaktpersonen:
  8. h.     Præsterne:
 3. 3.     Status på Færgegaardsvej 1.

Formanden har lavet en henvendelse til provstiudvalget til deres novembermøde. Der er indhentet tilbud på nedrivning og søgt tilladelse hos Vordingborg Kommune.

 1. 4.     Biskoppen har mailet til alle menighedsråd ”Permanent ordning vedrørende gudstjenestefrekvens m. m…”

Mailen findes på DAP 2 steder og er vedhæftet her. Der er frist til starten af næste kirkeår til at søge tilladelse til at gå ud over det i mailen beskrevne.

Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg ønsker ændringer, men jeg mener, at det vil være på sin plads, at menighedsrådet overvejer og drøfter gudstjenestefrekvensen og gudstjenesternes placering. Se menighedsrådslovens § 35, stk. 1. 

Vedhæftet fil

 1. 5.     Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014.

Rapporten er vedhæftet. Den ser rigtig ud.

Vedhæftet fil

 1. 6.     Kollektliste for første halvdel af 2015.

Kordegnen har udarbejdet et forslag i tilknytning til gudstjenestelisten 2015 og kollektlisten for indeværende år. Jvnf. Menighedsrådsloven § 38, stk. 1.

Listen er ligeledes vedhæftet.

Vedhæftet fil

 1. 7.     Organist Jens Ramsing takker for orlov m.m.

Jens har lavet en sammenfatning af sit udbytte af en del af orloven, som jeg synes, at alle skal have del i. Den er vedhæftet sammen med Jens tak.

Vedhæftet fil

 1. 8.     Evaluering af arrangementer siden sidst og i 2014.  Plan for 2015.

     Det kunne være kirkedag, menighedsmødet, koncerterne, kirkecafe, sogneaften                             

     Det store aktivitetsudvalg har lagt en plan for aktiviteterne i 2015, som er

     vedhæftet. Planen er lavet bl.a. på baggrund af erfaringerne fra 2014.

Vedhæftet fil

 1. 9.     Valg af formand for det kommende kirkeår.

Jvnf. Lov om menighedsråd § 11.stk. 1. Der er hemmelig afstemning.

 1. 10.                               Valg af næstformand for det kommende kirkeår.

Jvnf. Lov om menighedsråd § 11.stk.2. Der er hemmelig afstemning.

 1. 11.                               Valg af kirkeværge for det kommende kirkeår.

Jvnf. Lov om menighedsråd § 9.stk. 1og § 11.stk. 3.

 1. 12.                               Valg af kasserer for det kommende kirkeår.

Jvnf. Lov om menighedsråd § 9. stk. 2.og § 11. stk. 3.

 1. 13.                               Valg af kontaktperson for det kommende kirkeår.

Jvnf. Lov om menighedsråd § 9. stk.5.og § 11. stk. 3.

 1. 14.                               Valg af bygningskyndig for det kommende kirkeår.

Jvnf. Lov om menighedsråd § 9. stk. 8.og § 11. stk. 3.

 1. 15.                               Valg af underskriftsbemyndiget for det kommende kirkeår.

Jvnf. Lov om menighedsråd § 9. stk. 9.og § 11. stk. 3.

 1. 16.                               Eventuelt.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Ole Dyhr

 

 

Menighedsrådsmøde
Medvirkende
Menighedsrådet
Sted Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg