Søndagskoret
består af 14 piger, der udgør grundstammen i pigekoret. Der er normalt højmesse kl. 10.00. Desuden enkelte gudstjenester på hverdage, hvor dele af koret også medvirker.
Søndagskoret øver hver torsdag fra kl. 17.30 til 18.00 (følger skoleåret). Desuden møder man en ½ time før hver gudstjeneste.
Det er lønnet at synge i gudstjenestekoret, og lønnen stiger med erfaringen (2, 4 og 6 års erfaring).
Det kræver ansvarsfølelse og mødedisciplin at synge i søndagskoret.
Yderligere oplysninger hos organist

Pigekoret
ledes af kirkens organist,  Der er prøve torsdage eller fredage fra kl. 16.00 til 17.30 i kirken. Prøveplan udleveres i god tid. Prøverne følger skoleåret, og der er mødepligt. Man skal være fyldt 13 år og kunne synge rent for at blive optaget i koret. Der er for så vidt ingen øvre aldersgrænse, men de fleste er mellem 13 og 21 år.
Det er gratis at synge i koret, der er et tilbud om sang- og musikundervisning på højt plan, musikalske oplevelser og indholdsrigt samvær. Pigekoret giver koncert i Vor Frue Kirke mindst 2 gange om året (julekoncert og forårskoncert). Disse koncerter er velbesøgte, og koret optræder også ved andre lejligheder og ved koncerter i andre kirker.
Repertoiret er som udgangspunkt kirkeligt, men der synges også verdslig kormusik. Ingen genrer og stilarter er udelukket, men der stilles krav til kvalitet, lødighed og alsidighed.
Se korets aktiviteter
Ønsker du at blive optaget i pigekoret, skal du henvende dig til organisten.