Formand:

Ole Vagn Dyhr

Algade 53,1.

4760 Vordingborg

tlf. 55 34 66 63

olevagndyhr@gmail.com

Næstformand:

Benny Hansen

Næstvedvej 32

Tlf. 40389017

emdinygaard@gmail.com

Kirkeværge:

Agnete Kolle Mikkelsen

Goldschimdtsvej 10

4760 Vordingborg

tlf.: 62 62 17 07

agnetekolle@live.dk

Kasserer:

Mimi Andersen

Algade 111

4760 Vordingborg

tlf.: 21 75 11 81

ma@vk-menighedsraad.dk

Kontaktperson

Helle B Brintow 

Amalievej 38 

Tlf 30225309

hebrintow@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Grethe Christiansen

Susanne Elisabeth Funder

Jytte Pind Hansen

Lise-Lotte Høgh

Ole Falslund Jellev

Birthe Jønsson

Jørgen Mikkelsen

Inga Noes

Sidsel Marie Sanderhoff

 

Vores tre præster:

Therese Nielsen

Lisbeth Sinnet Froholdt

Søren Schiøler Linck

er alle fødte medlemmer af menighedsrådet

 

Stedfortrædere:

Finn Larsen