Foredragsaftner om nyere salmer i Vordingborg Sognegård i efteråret 2017

 

Tirsdag den 5. september kl. 19.30. Bemærk sted: Vordingborg kirke. Foredrag med sang ved Betty og Peter Arendt.

 

Torsdag den 21. september kl. 19.30:Salmesangsforedrag  ved Hans Anker Jørgensen:

"Livet er en  kostbar gave" om erfaringerne bag og teologien i hans salmer. Og om inspirationen fra Paulus, Luther, Kingo, Brorson, Grundtvig, Halfdan Rasmussen, Astrid Lindgren og Kim Larsen - og fra hans lange liv på landet og i København. Vi synger 10-12 salmer -"Hvad er det at møde den opstandnr mester"  og "Du satte dig selv i det nederste sted".

Om Hans Anker Jørgensen: Har udgivet "Til fælles sang" (1986), "Kærlighedens Søn" (1999), "Frømandens kys" (Unitas 2006), "Du siger det med blomster" (2013) og "Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør" (2015-16). Har skrevet nr. 68, nr. 197, nr. 249, nr. 260, nr. 369 og  nr. 658 i Den Danske Salmebog. Af dem er "Du satte sig selv i det nederste sted", "Du, som gir os liv og gør os glade", og "Se, hvilket menneske"", også med i Højskolesangbogen".

Nogle af hans salmer er oversat til svensk, norsk, tysk, færøsk, islandsk og engelsk,

Han blev født 1945 i Kongens Tisted præstegård i Himmerland, voksede op I Vallekilde, er student fra Holbæk, cand. theol. fra København 1974 - med speciale om "Guds rige og historien i nyere protestantisk teologi", Han tjente sine første penge som landsbrudsmedhjælper, postbud og varevognschauffør; har arbejdet som gymnasie- og semniarielærer - og på Kofoeds Skole, er far til fire, har været præst for "ugudelige" københavnere i næsten 30 år - bl.a. i Tinglev, påIslands Brygge og på Københavns Universitet. Et nu tekstforfatter og foredragsholder.

 

Torsdag den 16. november kl. 19.30: Foredrag ved Lisbeth Smedegaard Andersen.

Biblens billedsprog i moderne salmer


Den nye salmebog har skabt en forøget interesse for den nyere salmedigtning. Ikke bare for de salmer, der kom med i salmebogen, men også for de principielle spørgsmål omkring en fortsat fornyelse af traditionen. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid, samfundet er gået fra enevælde til demokrati, og hvor 80% af Danmarks befolkning dengang boede på landet og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det omvendte. Derfor er det i dag mere aktuelt end nogensinde at overveje, hvad en salme er? Og hvordan kan man forny en så gammel genre, og er det overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag?
Mennesker i dag stiller stadig spørgsmål om troen og meningen med det hele, men vi har en anden baggrund, og ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn. 

Foredraget former sig som en salmesangsaften/eftermiddag, hvor vi synger nogle af mine salmer, mens jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter, og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.

 

Om foredragsholderen
Lisbeth Smedegaard Andersen (f. 1934) er kunsthistoriker, præst og foredragsholder. Hendes salmer optræder i Den Danske Salmebog, og hun har udgivet en række bøger, bl.a. Guds moder og himlens veninde. Mariabilledets historie, Det åbenbarede ansigt. Kristusbilledets historie og Det skjulte ansigt.