Vordingborg Kirke og Kirkegård søger

en ny regnskabsfører

pr. 1. april 2017.

 

Menighedsrådet ved Vordingborg Kirke søger en regnskabsfører til kirke- og kirkegårdskontoret med tiltrædelse snarest eller efter aftale.  

Stillingen er en deltidsstilling på i gennemsnit 22 timer ugentlig fordelt på mandag til torsdag i tiden kl. 8.00- 13.00. De sidste 2 ugentlige timer benyttes til afløsning for kirkegårdslederen i hans ferie og fridage. Arbejdsstedet er Sognegården, Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg, hvor du vil indgå i et fællesskab med vore 3 præster, kordegnen, de 2 kirketjenere samt øvrige ansatte, der har deres gang i huset.

Aflønningen sker efter HK- overenskomst for kontorfunktionærer, hvor startlønnen for en uddannet person er kr. 257.151 årligt for 37 timer/ugentligt + pensionsbidrag på 11,19 %.

Lønnen for 22 timer bliver kr. 152.900,59 eller pr. måned kr. 12.741,71 + pension kr. 1.425,79, så den samlede løn pr. måned for 22 timer udgør kr. 14.167,51 – eller efter kvalifikationer.

Vi ønsker en person, der kan arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med kirkegårdslede-ren, som man deler kontor med. I øvrigt forventer vi, at du har en god faglig baggrund med kend-skab til edb, bogføring og kommunikation. Desuden er du servicemindet og god til at yde service ved såvel personlige som telefoniske henvendelser, da du også skal passe kirkens kontor.

En nærmere stillingsbeskrivelse kan læses på kirkens hjemmeside: www.vordingborgkirke.dk.

Oplysninger om stillingen kan også fås hos kirkegårdsleder Søren Jensen på 5537 0213 eller hos kontaktperson Lis Høybye på 3023 2168.

Ansøgningen stiles til Vordingborg Menighedsråd og mailes med relevante bilag senest den 3. marts kl. 14.00 til sjensen@vordingborgkirkekontor.dk.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.