Menighedsrådet i Vordingborg Sogn søger en ny organist

pr. 1. marts 2017.

Vi tilbyder

et spændende og varieret arbejde som organist i et bysogn med tre fuldtidsansatte præster, der alle har kontorfaciliteter og mødelokaler i sognegården. Desuden har kordegn, kirkegårdsleder, kontorassistent, kirketjenerne, organisterne og kirkegårdsgartnerne base i sognegården, så et nært kollegialt og fagligt samarbejde kan etableres. Der er således skabt og ønsket et teamorienteret kollegialt arbejdsfællesskab med blandt andet et fast ugentligt personalemøde, hvori der også deltager tre repræsentanter fra menighedsrådet.

Det er dette fællesskab, som vi ønsker, at vor nye organist skal være en aktiv og vigtig del af.

Vi ønsker en alsidig og ud-ad-vendt organist,

 - der vil deltage aktivt og gerne opsøgende også i det øvrige kirkeliv, der findes ud over selve handlingerne i kirken.

- der vil indgå i et jævnbyrdigt samarbejde med alle øvrige ansatte og med menighedsrådet.

- der er god til at planlægge og komme med initiativer til aktiviteter, der kan samle menigheden.

- der har lyst til at arbejde bredt med kor såvel aldersmæssigt som kvalitetsmæssigt.

- der er åben for fornyelser af såvel gudstjenesteformer som andre kirkelige aktiviteter.

- der er indstillet på, at arbejdet som organist kan foregå i og for hele sognet, på plejehjemmene, i sognegården samt andre relevante steder, hvor mennesker er til stede.

Vi er:

- et bysogn med 10.100 medlemmer af folkekirken.

- et sogn med mange kirkelige handlinger, der er jævnt fordelt hen over året.

- et sogn, der har mange andre aktiviteter for at samle og komme sognets beboere i møde.

- et menighedsråd på 15 medlemmer, der alle er valgt på en fællesliste.

- en nyrenoveret middelalderkirke med to nærtliggende kirkegårde, samt et kapel.

Menighedsrådet har ingen specielle ønsker til alder eller køn for vor kommende organist, men vi ønsker at få en organist, der gerne må være nytænkende, og som vil engagere sig i arbejdet i og omkring vor kirke i et nært og reelt samarbejde med alle.

Ud over kirke og kapel er der en sognegård med alle nødvendige faciliteter til rådighed, personlig kontorplads, møde- og undervisningslokaler med digitalt klaver og med nødvendigt av-udstyr.

Kirkens orgel er beskrevet her på hjemmesiden under ”koncerter i kirken”..TRYK HER

Man er også velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Ole Dyhr på tlf.: 55 34 66 63 eller mail: olevagndyhr@gmail.com, eller kontaktperson Lis Høybye på tlf.:30 23 21 68 eller mail: bogreol@gmail.com.

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. februar kl. 12.00 og sendes til Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg eller mailes til: sjensen@vordingborgkirkekontor.dk

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Med venlig hilsen

Vordingborg Menighedsråd.