Vordingborg Kirke søger en dygtig organist. Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse 1. februar eller snarest derefter.

 

Der er 12.700 indbyggere i Vordingborg Sogn, heraf 9.800 folkekirkemedlemmer. Vordingborg Kirke er en bykirke, der ligger midt i centrum. Kirken er først og fremmest en folkekirke, der ud over søndagens gudstjeneste danner ramme om sognets liv fra dåb til vielse og begravelse, men også har en bred vifte af aktiviteter for alle generationer. Derudover er kirken en aktiv del af byens rige kulturliv – en nærværende og aktiv medspiller, der er med til at brande byen. Og ud over den fællesskabende rolle for menigheden er kirken også med til at skabe andre fællesskaber som formidler af kultur ved blandt andet foredrag og koncerter og ved at tilbyde en ramme for andre fællesskaber. Endelig er kirken også en turistattraktion, der hvert år bliver besøgt af mange turister.

 

Vordingborg Kirke er en stor købstadskirke med en stor menighed og med en mangeårig musikalsk tradition. Der er tre fuldtidsansatte præster. Kirkens orgel et velklingende P. G. Andersen-orgel fra 1960, der blev restaureret i 2011 – se nærmere på kirkens hjemmeside.

 

Vi forventer, at du

 • har meget at byde på – DOKS-organist eller tilsvarende dygtig PO.
 • kan trives i og bidrage til det fællesskab, der eksisterer i kirken og med dit åbne og imødekommende væsen, vil deltage aktivt i sognets kirkelige liv og inspirere menigheden til at synge både traditionelle og nyere salmer og sange.
 • vil deltage aktivt i personalemøder og andre fællesmøder.
 • både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med kirkens øvrige personale.
 • vil indgå positiv i et kollegialt og fagligt samarbejde med kirkens anden organist.
 • har lyst til at arbejde med kirkens kor.

 

Vi kan tilbyde

 • en stor og velsyngende menighed
 • et engageret menighedsråd på 14 medlemmer, der støtter op om de musikalske aktiviteter i og omkring kirken.
 • eget kontor i sognegård.

 

Stillingen omfatter blandt andet

 • pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i   overensstemmelse med de aftaler, som menighedsrådet indgår/har indgået p.t. med Bårse-Beldringe kirker.
 • tjeneste på de plejehjem, som ligger i sognet.
 • tjenester i kirkegårdens kapel og i sognegården.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirke.

 

Man er velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Ole Dyhr på tlf.: 55 34 66 63 eller 22 47 17 88 eller mail: olevagndyhr@gmail.com eller kontaktperson Helle Brintow på tlf.: 55 37 19 47 eller 30 22 53 09 eller mail:  hebrintow@mail.dk.

Der vil blive indhentet referencer, straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 4 eller efter nærmere aftale.

 

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. januar kl. 12.00 og sendes til Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg eller mailes til: sj@vk-kontor.dk