Børnegudstjeneste.

Vi mødes til gudstjeneste, hvor også de små kan være med. Vi synger enkle salmer, hører historier fra Bibelen, og hvor børnene inddrages aktivt.