Menighedsrådsvalg 2016

 

Lovpligtigt orienteringsmøde afholdes den 13. september 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg. Efter mødet afholdes kl. 20.00 menighedens opstillingsmøde samme sted. Der forsøges, at danne en fællesliste med kandidater på mødet. Det er muligt, at præsentere kandidater på mødet. Alternative lister kan opstilles og afleveres til valgbestyrelsen på 2 afleveringssteder.

 

Hvis man er forhindret i at komme til opstillingsmødet og gerne vil være kandidat, så kontakt gerne menighedsrådet. Kontaktpersoner fremgår af www.vordingborgkirke.dk eller www.sogn.dk

 

Kirkeministeriets kandidatlister kan findes på www.km.dk

 

Udfyldte lister kan afleveres i perioden tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.00 - tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00.

 

Afleveringssteder:

Kordegnekontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg - mandag til fredag 9.00 - 13.00

Lis Thorndal, Nøddevej 3, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg - bedst ml. kl. 18 - 19.

 

Medbring en kopi af listen, så der kan kvitteres for modtagelsen.

 

Der skal i Vordingborg Sogn vælges 15 rådsmedlemmer og 5 stedfortrædere.

 

Antallet af kandidater på en liste kan være fra en op til det dobbelte af det antal medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Hver kandidatliste skal desuden være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere. Stillerne er den samling af vælgere, der står bag kandidaterne. Stillerne sikrer, at der er et minimum af folkekirkemedlemmer, der på forhånd tilkendegiver deres støtte til listens kandidater.