Skærtorsdag kl. 17 i Vordingborg Kirke:

Det er nadveren og det fælles måltid, vi samles om denne aften, derfor vil der blive dækket op i kirken. Efter inspiration fra den tidlige kristne kirke, vil vi samles om måltidet og fejre gudstjeneste undervejs som en integreret del, mens vi sidder ved bordet.

Skærtorsdag spiste Jesus påskemåltidet sammen med sine disciple. De spiste lam med forskelligt tilbehør og mindedes jødernes flugt fra Ægypten. Gudstjenesten Skærtorsdag handler om, at Jesus gav sig selv som et offerlam, og at han bad os mindes det i nadvermåltidet.

Vi vil både mindes den allerførste påske, hvor Gud førte Israels folk ud af Egypten, og den påske for ca. 2.000 år siden, hvor Jesus indstiftede nadveren skærtorsdag aften.

Vi opfordrer de voksne til at bidrage med 50 kr. Børn/unge gratis.

Menu: Lam med flødekartofler med tilbehør.

Tilmelding på Vordingborg kirkes hjemmeside senest søndag den 9. april – alt. til Vordingborg kirkekontor tlf. 55 370213......