SØNDAGS/GUDSTJENESTEKORET -KORET ER SAT PÅ PAUSE LIGE PT.

Består af 14 piger, som er grundstammen i kirkens Pigekor.smiley

Der er normalt en gudstjeneste om søndagen samt på alle helligdage og i vinterhalvåret vil der være en aftengudstjeneste i løbet af ugen.

Søndagskoret øver også torsdage kl. 15.30-17.30 sammen med resten af Pigekoret. Korprøverne følger skoleåret, og der er mødepligt. 

Desuden skal man møde 1 time før hver gudstjeneste.

Man får løn for at synge i Søndagskoret og lønne stiger med korerfaringen (2, 4 og 6 års erfaring).

Det kræver et stort ansvar og mødedisciplin at være med i Søndagskoret.

Vil du høre nærmere om Søndagskoret så kontakt:smiley

organist Dennis Venzel

tlf.: 30234400 eller mail: dennisvenzel@icloud.com