Sognedag lørdag den 12. marts 2016 kl. 10 - 14

Kl.10.00: Religionslærer Sune Hansen: Jesus goes to Hollywood.

 

Med udgangspunkt i filmklip fra Hollywoodfilm som Superman, Spider-Man, Ringenes Herre og Løven, Heksen og Garderobeskabet m.fl. præsenterer jeg, hvordan mange Hollywoodfilm er kraftigt "inspireret" af grundfortællingen fra evangelierne om en helt/frelser, der lider, ofrer sig for mennesket, dør og genopstår. Oplægget startes med en lille teoridel, hvor jeg indkredser nogle af de motiver/mønstre, der går igen i mange Hollywoodfilm. Derefter en "filmdel", hvor jeg viser små filmklip og trækker paralleller til motiverne og til evangeliernes portræt af Jesus.

 

Kl. 11.30. Frokost.

 

Kl. 12.30: Historiker M. Schwartz-Lausten: Martin Luther. Munk, oprører?

 

Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvad var det, han ville, og hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det endte med hans kætterdom og risiko for dødsdom? I foredraget belyses Luthers personlige forhold i byen Wittenberg, hans nye opfattelse af kristendommen og de følger, dette fik for både kirken og det verdslige samfund. Der foretages også et strejftog til Danmark, det første kongerige, som brød med pavekirken og gennemførte den lutherske reformation. Hvorfor gjorde vi det, og hvad har det betydet, at vi blev lutherske?

 

Kl. 14.00 afslutning.

 

Det koster kr. 20 at deltage inklusive frokost med drikkevarer og kaffe