Klik ind på siderne til venstre,for at se kommende arrangementer & datoer!

Om betaling for deltagelse i nogle af Vordingborg Kirkes aktiviteter.

Stege-Vordingborg Provsti har besluttet, at med virkning fra 1. januar 2020 skal medlemmer af folkekirken i Vordingborg Kommune have en rabat på bisættelser og begravelser, der gør disse gratis for medlemmer.

Ikke-medlemmer af folkekirken skal fortsat betale fuld pris for disse ydelser.

I lighed hermed har menighedsrådet bestemt, at medlemmer af folkekirken i Vordingborg Sogn med virkning fra 1. januar 2020 får rabat på betalingen for visse ydelser i forbindelse med kirkens arrangementer.

Der vil derfor fremover være en pris for medlemmer og en anden højere for ikke-medlemmer.

Beløbenes størrelse vil fremgå af priserne ved tilmeldingen på hjemmesiden.

Klik på den røde tekst for tilmelding til:

2020

Korskole i  Vordingborg Kirke 2020

Børnekor  i Vordingborg Kirke 2020

Babysalmesang i Vordingborg Kirke 2020

Tilmelding til Fredagscafé den 31, januar 2020 - tilmelding senest den 27. januar 2020

Tilmelding til Filmaften den 18. februar 2020 - tilmelding senest den 13. februar 2020

Tilmelding til Fredagscafé den 28. februar 2020 - tilmelding senest den 24. februar 2020

Tilmelding til Fredagscafé den 27. marts 2020 - tilmelding senest den 23. marts  2020

Tilmelding til Fredagscafé den 24. april 2020 - tilmelding senest den 20. april  2020