Klik ind på siderne til venstre,for at se kommende arrangementer & datoer!

Om betaling for deltagelse i nogle af Vordingborg Kirkes aktiviteter.

Stege-Vordingborg Provsti har besluttet, at med virkning fra 1. januar 2020 skal medlemmer af folkekirken i Vordingborg Kommune have en rabat på bisættelser og begravelser, der gør disse gratis for medlemmer.

Ikke-medlemmer af folkekirken skal fortsat betale fuld pris for disse ydelser.

I lighed hermed har menighedsrådet bestemt, at medlemmer af folkekirken i Vordingborg Sogn med virkning fra 1. januar 2020 får rabat på betalingen for visse ydelser i forbindelse med kirkens arrangementer.

Der vil derfor fremover være en pris for medlemmer og en anden højere for ikke-medlemmer.

Beløbenes størrelse vil fremgå af priserne ved tilmeldingen på hjemmesiden.

Klik på den røde tekst for tilmelding til:

2021

Fredagscafé - fredag den 24. september 2021 - tilmelding senest den 18. september 2021

Filmaften - onsdag den 23. september 2021 - tilmelding senest 16. september 2021

Fredagscafé - fredag den 29 oktober 2021 - tilmelding senest den 22. oktober 2021

Fredagscafé - fredag den 26. november 2021 - tilmelding senest den 19. september 2021

Korskole i  Vordingborg Kirke 2021 - ER LUKKET NED FOR NYE TILMELDINGER INDTIL VIDERE

Børnekor  i Vordingborg Kirke 2021 - ER LUKKET NED INDTIL VIDERE

Babysalmesang i Vordingborg Kirke 2021 - BABYSALMESANG ER LUKKET NED FOR TILMELDING INDTIL VIDERE