Vordingborg menighedsråd har fået udarbejdet en

Kirkevejledning for Vordingborg Kirke

af Thomas W Larsen. 

 

Den giver en god og alsidig gennemgang af kirken.

Det lille hæfte kan købes for kr. 20,00 og det ligger

bl.a. fremme i kirkens tårnrum.